EFS Facility Management

PROFIL KLIENTA
EFS Facilities Services jest regionalnym liderem w dostarczaniu zintegrowanych usług zarządzania nieruchomościami komercyjnymi na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji Południowej i Turcji. EFS posiada 19 lat w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług największym firmom regionalnym, a tym także czołowym korporacjom międzynarodowym operującym w regionie.

OPIS PROJEKTU
Modernizacja infrastruktury IT (Microsoft Azure) – EFS Facilities zdecydowało się na migrację całej infrastruktury IT do do Chmury Azure, aby zapewnić większe bezpieczeństwo i dostępność systemów krytycznych dla funkcjonowania firmy oraz uzyskać oszczędności finansowe.

 • Migracja centrum danych z chmury prywatnej do publicznej
 • Oczekiwaniem klienta była poprawa dostępności krytycznych aplikacji biznesowych w ramach rozsądnego całkowitego kosztu posiadania (TCO).
 • Najważniejszym elementem był system zarządzania przedsiębiorstwem Oracle JD Edwards, hostowany na wyspecjalizowanej platformie SPARC. Początkowo klient zakładał migrację do Chmury Oracle (OCI) ale głównym wyzwaniem migracji było poradzenie sobie z głębokimi niezgodnościami między platformą docelową a istniejącą, opartą o SPARC.
 • Ogromna konfiguracja obejmująca około 800 użytkowników, liczne wyzwania techniczne, od dostępnych zasobów po niezgodności między platformami.
 • LogicEra zdołała przekonać klienta do Microsoft Azure, mimo że Oracle był bardzo konkurencyjny i oferował bezpłatną migrację do Oracle Cloud (OCI).
 • Wiedza na temat licencjonowania i architektury systemów Oracle, Linux i Windows pomogły LogicEra zdobyć zaufanie klienta, który ostatecznie potwierdził swój wybór przejścia na Microsoft Azure.

CELE PROJEKTU
Cele projektu zostały uzgodnione pomiędzy Klientem a LogicEra jako ambasadorem marki Microsoft Azure:

 • Zwiększona wydajność aplikacji biznesowych, lepsza dostępność przy niższym całkowitym koszcie posiadania.
 • Zoptymalizowana konfiguracja w celu wykorzystania ogromnej skalowalności Chmury Azure, tak by płacić tylko za zasoby które się w danej chwili potrzebuje.

HARMONOGRAM I BUDŻET
Dotychczasowy kontrakt EFS na serwerownie wygasał w przeciągu 50 dni. Firma nie miała budżetu by jednocześnie opłacać migrację jak i kontynować wynajem serwerowni po tym czasie. Dlatego cały projekt, pomimo wysokiego stopnia komplikacji, musiał zostać zrealizowany w ekspresowym tempie.

 • Oracle JD Edwards ma trzy środowiska deweloperskie (DV), referencyjne (PS) i produkcyjne (PD)
 • Samo ładowanie bazy danych do Chmury Azure nie było łatwe, ze względu na niską przepustowość Internetu w dotychczasowej serwerowni. Potrzebne były 4 dni aby zsynchronizować nową instancję bazy i stanowiło to kolejne duże wyzwanie procesu migracji.

Oprócz JD Edwards firmy Oracle, istniała duża ilość pozostałej infrastruktury i aplikacji, które musiały zostać zmigrowane i udostępnione we wszystkich oddziałach firmy. LogicEra zaprojektowała i wdrożyła wirtualną sieć prywatną (VPN) aby to osiągnąć.

ZAKRES PROJEKTU
Ogrom danych z okresu 15-stu lat i bardzo krótki czas realizacji migracji do Chmury Azure. Od warstwy systemów operacyjnych aż po warstwę aplikacji, wszystko powinno działać tak, jak dotychczas
z lepszą wydajnością i niższym całkowitym kosztem posiadania (TCO).

W RAMACH

 • Migracja infrastruktury.
 • Platforma i aplikacje na maszynach wirtualnych w Chmurze Azure
 • Instalacja Oracle JD Edwards w chmurze Azure. Migracja ze środowiska SPARC do Oracle Linux, obejmująca bazę danych Oracle, oraz wszystkie podsystemy. cokolwiek działało w dotychczas, powinno również działać w Chmurze Azure.
 • Infrastruktura WAN
 • Modernizacja pamięci masowych i serwerów plików

POZA ZAKRESEM

 • Adaptacja aplikacji.

SUKCES
Głównym miernikami sukcesu były koszt, wydajność i dostarczenie w terminie.

 • Niższy całkowity koszt posiadania (TCO)
 • Dostarczone w terminie
 • Lepsza wydajność i dostępność krytycznych aplikacji biznesowych, takich jak Oracle JD Edwards