FAQs2020-08-26T10:51:22+04:00
What is LogicEra and what do you do?2020-03-26T17:40:57+04:00

We are a passionate UAE-based startup focused on IT data center lift-and-shift, data center optimization, modernization and advanced analytics such as PowerBI, machine learning (ML), and artificial intelligence (AI).

Feel free to visit LogicEra DMCC at Mazaya Business Avenue, Tower AA1, 802a, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE. We’ll be happy to help!

Which platforms do you use?2022-01-29T13:36:26+04:00

Our expertise enables us to work efficiently and successfully with Microsoft Azure. We are also Microsoft Gold Partners.

Do you migrate entire IT infrastructures?2020-03-26T17:46:11+04:00

Yes, we go beyond migration. We assess, plan, optimize, migrate, manage and secure your business infrastructure, platform, and enterprise applications.

Do you migrate non-Microsoft applications to the cloud?2020-03-26T17:49:12+04:00

Yes, our expert professionals have also successfully migrated Oracle and SAP to Azure IaaS and PaaS.

How do Oracle Database and applications work on Microsoft Azure?2020-03-26T17:50:47+04:00

Our experience references that Oracle works more efficiently on the hyperthreading-enabled Virtual Machines (VMs) on Microsoft Azure. It opens the potential for utilizing more cores than what your Oracle Database license allows. Microsoft Azure has prebuilt VMs in Oracle Linux and Windows platforms. Here, you can bring your licenses or set up a new VM from scratch via manual installation.

We will be happy to assess, advise, migrate and set up your business on the cloud.

Will my content be completely secure?2022-01-29T13:32:59+04:00

Yes, Azure is an enterprise-level cloud service providers backed by all major security certifications. For more information, visit Microsoft Trust Center. This portal offers relevant audit reports on user data and company data.

What analytical tools do you work with?2022-01-29T13:36:28+04:00

We work with Microsoft Azure where our expertise are focused in PowerBI and Tableau.

What is the ROI of migrating IT data centers to the cloud?2020-03-26T17:53:51+04:00

Taking your business to the cloud makes it cost-effective, streamlined, updated, efficient and future-ready. All our resources are based in the UAE making it easier to partner with you.

We offer FREE assessment and migration to small businesses. For more information, email us at dc@logicera.net.

How do you deploy Artificial Intelligence?2022-01-29T13:36:23+04:00

We deploy pre-built AI data models in both Microsoft Azure. We also build custom AI data models tailored to your business needs if the pre-built turnkey solutions do not work for you.

Jak wdrażacie sztuczną inteligencję?2021-02-27T23:35:24+04:00

Wdrażamy gotowe modele danych AI zarówno w Microsoft Azure jak i Amazon Web Services . Tworzymy również niestandardowe modele danych AI dostosowane do potrzeb biznesowych, jeśli gotowe rozwiązania pod klucz nie działają dla Ciebie.

Jaki jest zwrot z inwestycji w migrację centrów danych IT do chmury?2021-02-10T17:23:53+04:00

Przeniesienie firmy do chmury daje oszczędność kosztów, pozwala zmienić model finansowania IT za CAPEX na OPEX oraz dostosować wydatki do bieżącego zapotrzebowania. Jednak przede wszystkim dramatycznie obniża czas i koszt budowy nowych rozwiązań w oparciu o setki usług chmury Azure (takich jak AI czy IoT) i czyni firmę gotową na wyzwania 4tej rewolucji przemysłowej (4IR). Nasze zasoby znajdują się w Europie, co ułatwia współpracę z Tobą.

Oferujemy BEZPŁATNĄ ocenę i migrację do małych firm. Aby uzyskać więcej informacji, napisz do nas na adres kontakt@logicera.pl

Z jakimi narzędziami analitycznymi pracujecie?2021-02-10T17:24:17+04:00

Pracujemy zarówno w Microsoft Azure, jak i Amazon Web Services, a nasza wiedza koncentruje się na PowerBI i Tableau .

Czy moje treści będą całkowicie bezpieczne?2021-02-10T17:25:52+04:00

Tak, zarówno Azure, jak i AWS posiadają wszystkie najważniejsze certyfikaty bezpieczeństwa. Po więcej informacji odwiedź Centrum zaufania Microsoft i AWS Cloud Security. Portale te oferują odpowiednie raporty audytowe dotyczące danych użytkowników i danych firmowych.

Jak działają bazy danych Oracle i aplikacje na platformie Microsoft Azure?2021-02-10T17:26:20+04:00

Z naszego doświadczenia wynika, że Oracle działa wydajniej na aszynach wirtualnych z obsługą wielowątkowości (hyperthreading) na platformie Microsoft Azure. Otwiera potencjał wykorzystania większej liczby rdzeni niż pozwala na to Twoja licencja Oracle. Microsoft Azure ma pre-konfigurowane maszyny wirtualne na platformach Oracle Linux i Windows. Tutaj możesz przynieść swoje licencje lub skonfigurować nową maszynę wirtualną od podstaw.

Z przyjemnością przeanalizujemy, doradzimy, przeprowadzimy migrację i skonfigurujemy Twój biznes w Chmurze.

Czy migrujecie aplikacje firm innych niż Microsoft do chmury?2021-02-10T17:26:37+04:00

Tak, mamy doświadczenie i referencje z migracji Oracle oraz SAP do Azure IaaS i PaaS .

Czy przenosicie całe infrastruktury IT?2021-01-28T23:06:44+04:00

Tak nie ograniczamy się do samej migracji ale działamy znacznie szerzej. Dokonujemy analizy aktualnego stanu, planujemy, optymalizujemy, migrujemy, zarządzamy i zabezpieczamy Twoją infrastrukturę biznesową, platformę i aplikacje korporacyjne.

Z jakimi Chmurami publicznymi pracujecie?2021-02-10T17:27:31+04:00

Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure i Amazon Web Services.

Czym się zajmuje się LogicEra?2021-02-10T17:28:06+04:00

Jesteśmy pełnym pasji startupem działającym w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytani i Dubaju, skupiającym się na migracji firm do Chmury a także automatyzjacji DevOps.

Zapraszamy do odwiedzenia LogicEra w Poznaniu pod adresem Nobel Tower, ulica Dąbrowskiego 77A. Sprawdz jak możemy pomóc Twojej firmie!

Wie setzen Sie künstliche Intelligenz ein?2021-01-21T14:07:20+04:00

In beiden Fällen setzen wir vorgefertigte KI-Datenmodelle ein Microsoft Azure und Amazon Web Services . Wir erstellen auch benutzerdefinierte KI-Datenmodelle, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, wenn die vorgefertigten schlüsselfertigen Lösungen für Sie nicht funktionieren.

Wie hoch ist der ROI bei der Migration von IT-Rechenzentren in die Cloud?2021-01-21T14:08:04+04:00

Wenn Sie Ihr Unternehmen in die Cloud bringen, ist es kostengünstig, rationalisiert, aktualisiert, effizient und zukunftsfähig. Alle unsere Ressourcen befinden sich in den VAE, was die Zusammenarbeit mit Ihnen erleichtert.

Wir bieten kleinen Unternehmen eine KOSTENLOSE Bewertung und Migration an. Für weitere Informationen senden Sie uns eine E-Mail an dc@logicera.net .

Mit welchen Analysewerkzeugen arbeiten Sie?2021-01-21T14:08:49+04:00

Wir arbeiten sowohl mit Microsoft Azure als auch mit Amazon Web Services zusammen, auf die sich unser Fachwissen konzentriert PowerBI und Tableau .

Werden meine Inhalte vollständig sicher sein?2021-01-21T14:09:39+04:00

Ja, sowohl Azure als auch AWS sind Cloud-Dienstanbieter auf Unternehmensebene, die von allen wichtigen Sicherheitszertifizierungen unterstützt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie AWS Cloud-Sicherheit und Microsoft Trust Center . Diese Portale bieten relevante Prüfberichte zu Benutzerdaten und Unternehmensdaten.

Werden meine Inhalte vollständig sicher sein?2021-01-21T14:09:39+04:00

Ja, sowohl Azure als auch AWS sind Cloud-Dienstanbieter auf Unternehmensebene, die von allen wichtigen Sicherheitszertifizierungen unterstützt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie AWS Cloud-Sicherheit und Microsoft Trust Center . Diese Portale bieten relevante Prüfberichte zu Benutzerdaten und Unternehmensdaten.

Wie funktionieren Oracle-Datenbanken und -Anwendungen in Microsoft Azure?2021-01-21T14:10:21+04:00

Unsere Erfahrung zeigt, dass Oracle effizienter auf dem Hyperthreading-fähige virtuelle Maschinen (VMs) unter Microsoft Azure. Es eröffnet die Möglichkeit, mehr Kerne zu verwenden, als Ihre Oracle Database-Lizenz zulässt. Microsoft Azure hat VMs auf Oracle Linux- und Windows-Plattformen vorgefertigt. Hier können Sie Ihre Lizenzen mitbringen oder eine neue VM durch manuelle Installation von Grund auf neu einrichten.

Gerne bewerten, beraten, migrieren und richten wir Ihr Unternehmen in der Cloud ein.

Migrieren Sie Nicht-Microsoft-Anwendungen in die Cloud?2021-01-21T14:10:58+04:00

Ja, unsere Experten sind ebenfalls erfolgreich migriert Orakel und SAFT zu Azure IaaS und PaaS .

Migrieren Sie ganze IT-Infrastrukturen?2021-01-21T14:11:37+04:00

Ja wir weitergehen Migration. Wir bewerten, planen, optimieren, migrieren, verwalten und sichern Ihre Geschäftsinfrastruktur, Plattform und Unternehmensanwendungen.

Welche Plattformen nutzen Sie?2021-01-21T14:12:14+04:00

Unsere Expertise ermöglicht es uns, effizient und erfolgreich mit zu arbeiten Microsoft Azure und Amazon Web Services .

Was ist LogicEra und was machen Sie?2021-01-21T14:12:55+04:00

Wir sind ein leidenschaftliches Startup in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das sich auf das Heben und Verschieben von IT-Rechenzentren, die Optimierung von Rechenzentren, die Modernisierung und fortschrittliche Analysen wie PowerBI, maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI) konzentriert.

Besuchen Sie LogicEra DMCC in der Mazaya Business Avenue, Turm AA1, 802a, Jumeirah Lake Towers, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

UAE Office

Mazaya Business Avenue

Phone: +971 4 5147898

Mobile: +971 50 3267390

UK Office

LogicEra LTD, 160 Kemp House, London Ec1V 2NX

Phone: +44 7413 343366

Mobile: +971 50 3267390

Go to Top