Obraz Siedmiu Morza 02

SYTUACJA

Firma korzysta z wielu aplikacji korporacyjnych, ma ponad 1000 użytkowników online i działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na całym świecie. Szybki rozwój firmy w połączeniu z rewolucją w branży technologicznej nie wróżyły dobrze z lokalnymi centrami danych i ograniczonym dostępem do narzędzi oraz głównym wyzwaniem, jakim jest utrzymanie optymalnego czasu sprawności usług IT z powodu awarii sprzętu i innych problemów. Ogromne koszty każdego miesiąca i marnotrawstwo czasu wysoko wykwalifikowanych inżynierów, którzy spędzają większość dnia na gaszeniu pożarów .

ROZWIĄZANIE

Scentralizowane centrum danych w chmurze, gdzie wszystkie aplikacje korporacyjne mają maksymalną dostępność i optymalną wydajność dla użytkownika końcowego zlokalizowanego gdziekolwiek na świecie. Eliminuje to również przestoje spowodowane awariami połączeń internetowych lub sprzętu.

KORZYŚCI

Scentralizowane i uproszczone administrowanie ponad 100 serwerami i powiązaną infrastrukturą IT.

Bezpośrednia oszczędność kosztów dzięki wydajnej infrastrukturze.

Stabilna łączność WAN w ponad 30 lokalizacjach firmy globalnie rozsianej infrastrukturze Azure.

Brak gaszenia pożarów spowodowanych awariami sprzętu.

Automatyzacja i maksymalne bezpieczeństwo.

Zmiana modelu kosztowego z CAPEX na OPEX – “Płacisz tylko za to co konsumujesz”